REGULAMENT

privind exploatarea si întretinerea bazinului de înot didactic situat în municipiul Slatina

Capitolul I

Anexa 1

La HCL nr……./…..2014

REGULAMENT

privind exploatarea si întretinerea bazinului de înot didactic situat în

municipiul Slatina

Cap.I. Notiuni si definitii

Art.1. Baza sportiva „Bazin de Înot Didactic Slatina” ansamblul alcatuit din teren, constructii, instalatii si dotari aferente este situata administrativ în Slatina, str Crisan , nr 33 B.

Art.2. (1) Baza sportiva este proprietatea Municipiul Slatina, iar titularul dreptului de administrare este Consiliul Local Slatina prin Clubul Sportiv Municipal Slatina .

(2) Dreptul de a organiza activitatile desfasurate în baza sportiva mentionata la art.1 apartine administratorului.

Art.3. (1) Administratorul va raspunde de toate activitatile ce se desfasoara în interiorul imobilului, de programul cu initierile, de programul cu publicul, de buna desfasurare a

activitatilor. Va raspunde pentru persoanele care acceseaza bazinul, de eventualele daune produse de acestea si va prelua, pe baza unui proces verbal de predare-primire încheiat cu primaria municipiului Slatina, dotarile precum si alte bunuri necesare desfasurarii activitatii.

(2) Administratorul va respecta instructiunile de exploatare a bazinului, puse la dispozitie de catre proprietar.

(3) Beneficiar al activitatilor organizate în cadrul bazei sportive este orice persoana fizica sau juridica careia administratorul i-a acordat dreptul de acces si utilizare a bazei sportive în baza unui contract, abonament, legitimatie, bilet, etc.

Art.4. Lucrari de întretinere: lucrarile care se executa periodic, de catre titularul dreptului de administrare, în scopul mentinerii în stare normala de functionare a ansamblului de constructii, instalatii si dotari aferente bazei sportive.

CAPITOLUL II

Art.5. Prezentul Regulament, împreuna cu anexa privind tarifele ce vor fi utilizate la

bazinul de înot, stabilesc raporturile dintre Municipiul Slatina, Clubul Sportiv Municipal Slatina si beneficiarii activitatilor organizate în cadrul bazei sportive cu privire la utilizarea bazei sportive, drepturile, obligatiile si raspunderile partilor, în scopul desfasurarii corespunzatoare a activitatilor pentru care a fost realizata baza sportiva.

Art.6. Prevederile prezentului Regulament se aplica partilor contractuale si colaboratorilor acestora precum si beneficiarilor activitatilor organizate în cadrul bazei sportive.

Art.7. (1) Accesul în incinta bazei sportive se face pe baza urmatorului program:

I. Cursuri initiere prescolari si scolari.

Prescolarii si elevii de scoala primara si gimnaziu care învata în unitatile scolare din municipiul Slatina beneficiaza de cursuri gratuite de înot desfasurate zilnic in baza programarilor.

Durata unui curs gratuit de inot este de 20 ore/an prescolar/elev.

Cursurile gratuite de inot se vor organiza zilnic de luni pâna vineri între orele 8,00 – 16,00.

Pentru prescolarii si elevii de scoala generala si gimnaziu, accesul se va face pe baza tabelului intocmit si vizat de unitatea scolara, a carnetului de elev si a vizelor medicale (viza medic de familie cu mentiunile apt pentru inot si viza medic dermatolog)

Competitiile între prescolari si elevi se vor organiza tot în cadrul programului mentionat mai sus.

Consiliul local si Primaria municipiului Slatina pot organiza competitii sportive de înot care se pot desfasura si în afara programului de mai sus. Accesul în timpul competitiilor organizate de catre Consiliul local si Primaria municipiului vor fi gratuite.

Accesul gratuit al prescolarilor si elevilor se face în mod organizat, conform unei programari, urmare cererilor profesorilor/parintilor.

Dupa finalizarea cursurilor de initiere, în acelasi interval orar, se pot organiza cursuri de perfectionare.

II. Alti beneficiari: utilizarea bazinului este permisa, conform programarilor, pentru urmatoarele categorii:

i) asociatiile sportive (sau alte forme de organizare juridica) care incheie contracte de inchiriere, cu mentiunea ca acestea pot desfasura in aceste ore activitati generatoare de venituri/cursuri de invatare a inotului;

ii) persoane fizice sau juridice care cumpara bilet sau abonament de intrare.

(2) Beneficiarii activitatilor organizate în baza sportiva vor utiliza bazinul conform

programarilor afisate la intrare. Administratorul isi rezerva dreptul modificarii programelor, cu avizul prealabil al proprietarului si cu informarea prealabila a publicului.

(3) Intrarea în bazin se face pe baza:

a) tabelelor, vizate de conducerea unitatilor de învatamânt, în cazul orelor de înot didactic;

b) documentelor mentionate in contractele incheiate intre administrator si persoanele juridice;

c) legitimatiilor sau tabelelor in cazul cluburilor/asociatiilor sportive care au contracte cu administratorul;

e) Pentru activitatea de iniţiere – învăţare a înotului şi de asemenea pentru cea de agrement beneficiarii vor prezenta semestrial avize medicale (de la medicul de familie cu mentiunea apt pentru inot si de la medicul dermatolog)

(4) Variantele de legitimatii, bilete, bratari electronice, abonamente si contracte de închiriere care asigura accesul la baza sportiva sunt realizate de administrator, în baza tarifelor aprobate de catre Consiliul Local Slatina.

(5) Abonamentele sunt valabile cu respectarea programului 16,00-22,00 de L-V si 09,00-15,00 in weekend-uri.

(6) Accesul cu autovehicule în curtea interioara este permis numai în limita locurilor destinate parcarii, fara obturarea sau blocarea cailor de acces.

(7) Insotitorii beneficiarilor au acces numai la tribuna (spatiul de asteptare) si la grupurile sanitare, cu exceptia insotitorilor copiilor minori (cu vîrsta de pâna la 14 ani) carora le este permis accesul si la vestiare.

(8) Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare personalului de deservire si paza. Legitimatiile vor fi inapoiate in momentul predarii bratarii/ cheii dulapului din vestiar.

(9) Competitiile, programul de pregatire si manifestarile sportive au prioritate fata de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul si durata de desfasurare a acestora fiind afisate si comunicate în prealabil.

(10) Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele destinate exclusiv desfasurarii activitatii sportive, dusuri sau alte spatii marcate in acest sens.

(11) Beneficiarul este obligat sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa.

(12) Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazei sportive.

(13) Este interzis accesul minorilor (cu vârsta de pâna la 14 ani) neînsotiti sau nesupravegheati in bazin. Dupa predarea abonamentelor/tabelelor sau legitimatiilor la intrare, vor raspunde de copii însotitorii, antrenorii, sau instructorii.

(14) Beneficiarii activitatilor organizate în baza sportiva sunt obligati sa foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta.

(15) Beneficiarii sunt obligati, in cazul in care la ora respectiva exista culoare rezervate, sa foloseasca numai culoarele de inot libere. Culoarele rezervate vor fi afisate la poarta pentru informarea beneficiarilor.

(16) Beneficiarii sunt obligati sa respecte sensul de inot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreapta a culoarului.

Art.8. (1) Administratorul va elabora si afisa Regulamentul de ordine interioara, obligatoriu pentru toti beneficiarii.

(2) Înaintea intrarii în apa, beneficiarul este obligat sa urmeze circuitul igienicosanitar necesar, astfel încât ultima etapa sa fie spalarea la dus. În bazin se va folosi numai echipament adecvat si acceptat de normele si reglementarile în vigoare.

Art.9. Administratorul este obligat sa afiseze modificarile programului zilnic de functionare cu minim 48 ore inainte de orice modificare a programului.

Art.10. Administratorul asigura organizarea si desfasurarea cursurilor de inot pentru copii si adulti.

Art.11. Administratorul asigura instructorii si antrenorii care asista in orele de program cu beneficiarii, cursuri de invatare a inotului si cursuri de perfectionare a inotului.

Art.12. Administratorul exercita dreptul de supraveghere si raspunde de toate activitatile desfasurate in incinta bazei sportive.

Art.13. Este interzis fumatul în incinta bazei sportive, cu exceptia locurilor special amenajate.

Art.14. (1) Administratorul elibereaza biletele, legitimatiile, bratarile electronice si abonamentele, si incheie contractele de inchiriere cu beneficiarii activitatilor derulate în bazin.

(2) În repartizarea orelor si suprafetelor, în intervalul 08,00-16,00 de luni pâna vineri, prioritate absoluta are activitatea didactic-scolara, asociatiile si cluburile care solicita, vor primi ore in functie de spatiul de timp ramas disponibil.

(3) Administratorul se obliga sa reprogrameze in compensare orele neefectuate de beneficiarii activitatilor din cauza modificarilor de program.

Art.15 (1) Administratorul raspunde de realizarea la timp si in conditii de performanta.

lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de Inot Didactic Slatina (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica).

(2) Administratorul se va ingriji de gospodarirea judicioasa a materiilor prime, materialelor, apei, energiei electrice si termice, gazelor naturale, astfel incat sa nu se incarce artificial costurile de operare.

(3) Administratorul verifica si urmareste corectitudinea facturilor de plata a energiei electrice, apa-canal, gaze si termoficare si raspunde de achitarea in termenele legale a respectivelor facturi.

(4) In cazul in care instalatiile de utilitate publica necesita reparatii capitale, administratorul va informa imediat autoritatea administratiei publice locale in vederea luarii masurilor necesare.

(5) Interventiile de intretinere sau reparatii curente pe care administratorul este obligat sa le realizeze asupra instalatiilor de utilitate publica din incinta Bazinului de Inot Didactic Slatina se vor face numai de catre personal specializat si autorizat, si cat este in garantie cu societatile care au efectuat montajul.

(6) Se interzice:

a) degradarea sau deteriorarea instalatiilor de utilitate publica (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si termica);

b) accesul si manevrarea instalatiilor din cladirea aferenta acestora de catre persoane neautorizate;

c) accesul in zona de siguranta a Statiei de reglare – masurare gaze naturale, precum si a Punctului de transformare din incinta Bazinului de Inot Didactic Slatina a persoanelor neautorizate.

d) accesul in piscina a persoanelor însotite de animale de companie, a persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau a drogurilor, a persoanelor cu plagi deschise, dermatite, dermatoze sau boli transmisibile, a persoanelor fara echipamentul minim obligatoriu, administratorul având dreptul de a refuza accesul acestora în incinta bazinului.

e) comportamentul agresiv sau urinatul în apa bazinului;

f) consumul sau aruncatul produselor de orice fel, în alte locuri decât cele special amenajate;

g) intrarea în bazin fara supravegherea unui instructor (cu exceptia persoanelor care

folosesc bazinul pentru înot liber si stiu sa inoate);

h) saritul în apa din alt loc decât de pe block-starturi;

i) alergatul pe marginea bazinului;

j) orice actiune ce poate periclita siguranta si sanatatea utilizatorilor bazinului.

Art.16. Înainte de a intra în bazin este obligatoriu ca beneficiarul sa nu lase obiecte de valoare în vestiare (decât pe propria raspundere), sa urmeze circuitul igienicosanitar necesar, astfel încât ultima etapa sa fie spalarea la dus, sa foloseasca papuci, sa poarte casca de înot (persoanele cu parul lung au obligatia de a îl prinde în interiorul castii) sa fie echipati corespunzator : costum de baie (slip/şort pentru bărbaţi/baieti, costum de baie pentru femei/fete), săpun/gel de dus, prosop/halat.

Art.17. Administratorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea si conservarea spatiilor verzi, gazonului, arborilor, arbustilor, florilor anuale, bienale, perene si a oricaror alte amenajari dendro – horticole ,etc.

Art.18. (1) Autoritatea administratiei publice locale va asigura dotarea Bazinului de Inot Didactic Slatina cu un numar suficient de cosuri si pubele de gunoi.

(2) Administratorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea tuturor materialelor sportive specifice activitatii de inot, sanitare, medicale, a dotarilor interioare, a mobilierului si a logisticii necesare in vederea unei bune functionari , precum si mentinerea conditiilor de igiena cerute de reglementarile legale in vigoare, prin intretinerea si inlocuirea, atunci cand este necesar, a cosurilor si pubelelor de gunoi, prin efectuarea in permanenta a curateniei cladirilor in care isi desfasoara activitatea, a locurilor de depozitare si de desfacere a marfurilor, a bazinului de inot, spatiilor verzi si aleilor pietonale, si prin efectuarea operatiunilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ori de cate ori este necesar.

Art.19. In vederea asigurarii lucrarilor de colectare si transport al deseurilor stranse din incinta Bazinului de Inot Didactic Slatina, administratorul va preda deseurile operatorului de salubritate agreat de Consiliul Local.

Art.20.(1) Lucrarile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor executa in afara orelor de acces a publicului in incinta bazinului.

(2) Aceste operatiuni vor fi efectuate doar de catre operatori autorizati de Directia de Sanatate Publica Slatina.

(3) Deratizarea, dezinfectia si dezinsectia se vor efectua conform normelor aprobate de catre autoritatea administratiei publice locale.

(4) Produsele utilizate în activitatile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii, pentru profilaxia sanitar-umana si de catre Agentia de Protectie a Mediului.

(5) Lucrarile se vor executa astfel încât sa nu provoace daune de orice natura patrimoniului Bazinului de Inot Didactic Slatina.

(6) În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dauna imediata, vizibila, patrimoniului Bazinului de Inot Didactic Slatina, acest fapt va fi mentionat pe bonul de lucru si va fi comunicat în mod expres administratorului, precum si autoritatii administratiei publice locale. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata, sanatatea oamenilor si protejarea mediului înconjurator.

Art. 21. Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor, precum si arderea sau ingroparea acestora in incinta Bazinului de Inot Didactic Slatina.

Art. 22. Administratorul are obligatia de a obtine avizul sanitar, potrivit legii si sa asigure personalul corespunzator pentru buna desfasurare a activitatii de exploatare si întretinere a bazei sportive.

CAPITOLUL III

Art.23. Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza:

- la incalcarea regulilor de igiena prevazute, beneficiarului îi va fi interzis accesul;

- sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in incinta bazei sportive;

- la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsa; de acest lucru va raspunde administratorul, prin antrenorii si instructorii desemnati de acesta.

Art.24. (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile legale in vigoare.

(2) Personalul de deservire si paza a bazei va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile aparute, persoanele vinovate, sanctiunile aplicate.

Art.25. Încalcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori, inclusiv interzicerea accesului acestora în incinta bazinului.

Art.26. Proprietarul nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului.

Regulament de catre administrator si de catre beneficiarii activitatilor organizate în baza sportiva, respectiv nu va acorda despagubiri morale sau financiare in cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale. Responsabilitatea pentru acestea revine administratorului.

CAPITOLUL IV

Art.27. Resursele financiare necesare îndeplinirii sarcinilor administratorului, în vederea functionarii bazei sportive sunt asigurate din:

Art.28. Finantarea cheltuielilor de capital ale bazei sportive este asigurata astfel:

Art.29. Asistentii medicali si instructorii de înot vor fi remunerati pe baza contractelor individuale de munca si/sau a unor conventii civile.

Art.30. Evidenta financiar contabila se tine potrivit legislatiei in vigoare.

Art.31. Evidenta contabila asigura evidenta patrimoniului, a mijloacelor banesti, precum si a principalelor operatiuni patrimoniale ale bazei sportive.

Art.32.(1) Sumele încasate de administrator vor fi virate la bugetul local.

(2) Veniturile din donatii si sponsorizari sunt venituri cu destinatie speciala fiind utilizate numai pentru realizarea obiectului pentru care au fost acordate.

Art.33. Exercitarea atributiilor de audit public intern se realizeaza prin intermediul compartimentului de audit intern, din cadrul Primariei Municipiului Slatina.

 

CAPITOLUL V. Dispozitii finale si tranzitorii

Art.36. Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în functie de modificarile de natura tehnica, tehnologica si legislativa, prin Hotarâre a Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Anexa 2

Anexa 2 La HCL nr.

TABEL cu tarifele ce vor fi utilizate la bazinul de înot didactic situat în municipiul Slatina

TARIFE:

Nr. crt. DENUMIREA TARIF
1. BILET INTRARE ADULTI 20 LEI/sedinta
2. ABONAMENT LUNAR (maxim 15 sedinte/luna) 200 LEI/persoana
3. ABONAMENT ANUAL (maxim 180 sedinte/an) 1800 LEI/persoana
4. ABONAMENT FAMILIAL LUNAR PARINTI+1 COPIL
(pentru fiecare alt copil se suplimenteaza cu 50 LEI) (maxim 15 sedinte/luna)
350 LEI/familie
5. ABONAMENT CU 8 SEDINTE/LUNA 130 LEI/persoana
6. TAXA INCHIRIERE CULOAR BAZIN 100 LEI/ora
7. TAXA INCHIRIERE BAZIN COMPETITIE 600 LEI/ora
8. CURS INITIERE INOT
ADULTI 350 LEI/persoana
COPII
(12 sedinte 1,5 ore/sedinta)
250 LEI/persoana
GRUP ORGANIZAT – COPII
(max 15 persoane)
200 LEI/persoana

NOTA:

Beneficiaza de reducerea cu 50% a tarifelor: